Nissan gia lai
Tin Gia Lai

Gia Lai: HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH, QUYẾT TÂM TRONG ĐỔI MỚI DẠY HỌC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH

Căn cứ Kế hoạch số 2301/KH-UBND ngày 10/10/2022 tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và thực hiện Kế hoạch số 2425/KH-SGDĐT ngày 19/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Hội nghị, tập huấn nâng cao chất lượng bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên thuộc Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, cán bộquản lý phụ trách chuyên môn, thầy cô giáo là tổ trưởng chuyên môn Tiếng Anh và giáo viên giảng dạy Tiếng Anh tại 51 trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở có cấp THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh: “Hội nghị là cơ hội để cán bộ quản lý, giáo viên của 51 trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở có cấp THPT trên địa bàn tỉnh cùng nhau trao đổi, chỉ ra những mặt ưu, những mặt còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lí, công tác tổ chức dạy học, chất lượng giáo dục tại các nhà trường, qua đó đề xuất những sáng kiến, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trung học”.

Tại Hội nghị, ông Hà Ngọc Dư, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, đã báo cáo đánh giá thực trạng dạy học môn Tiếng Anh và công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Báo cáo đã khái quát tình hình dạy học môn Tiếng Anh, kết quả đạt được cũng như các thuận lợi, khó khăn trong công tác chỉ đạo, tổ chức dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh. Với sự quyết tâm trong công tác nâng cao chất lượng dạy học và nâng cao chất lượng bài thi tốt nghiệp THPT, báo cáo đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác chỉ đạo quản lý của các cấp quản lý cũng như công tác tổ chức thực hiện dạy học của từng giáo viên để đạt kết quả cao nhất có thể.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các báo cáo tham luận của một số trường THPT và trường phổ thông có cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Các tham luận đã tập trung vào công tác dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh với những giải pháp cụ thể, thiết thực như: Đổi mới xây dựng chương trình và tài liệu dạy học tại Trường THPT Lê Lợi, công tác dạy học, xây dựng môi trường ngoại ngữ, ôn tập thi tốt nghiệp THPT nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh của Trường THCS-THPT Y Đôn hay việc xây dựng tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp trên cơ sở Đề thi tham khảo năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường THPT Phan Bội Châu.

Hội nghị cũng đã thảo luận để giải đáp những khó khăn vướng mắc trong công tác dạy học môn Tiếng Anhcũng như đề xuất, trao đổi các giải pháp tích cực trong công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh. Đồng thời SGiáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn giáo viên biên soạn tài liệu ôn tập phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh dựa trên cơ sở phân tích cấu trúc Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị, tập huấn nâng cao chất lượng bài thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh đãtạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của các nhà trường, thống nhất nhận thức, quan điểm trong thực hiện nhiệm vụ dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh. Với sự đồng thuận, quyết tâm đó, trong thời gian tới, tin rằng những vấn đề mà Hội nghị đặt ra sẽ tạo nên động lực thúc đẩy, được áp dụng thực tế tại các đơn vị và mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng của bài thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và các năm tiếp theo

Nguồn: Sở Giáo dục Gia Lai http://gialai.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tap-huan-nang-cao-chat-luong-bai-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-mon-tieng-anh-quyet-tam-trong-doi-moi-day-h.html

Phản ứng của bạn?

Bài viết liên quan

1 of 16

Để lại câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *