Nissan gia lai
Pháp Luật

Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

GiaLai24h (GLO)-

Sáng 15-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Gia Lai tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo, không có khả năng tạo lập nhà ở theo thị trường; sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ các tồn tại, hạn chế, đảm bảo tính hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật Nhà ở sửa đổi và các luật khác có liên quan. Theo đó, Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có 13 chương, 196 điều. So với Luật Nhà ở năm 2014 tăng 13 điều, trong đó, bãi bỏ 7 điều, giữ nguyên 47 điều; sửa đổi, bổ sung 104 điều, bổ sung mới 34 điều, luật hoá từ nghị định 11 điều.

Tại hội nghị, các đại biểu của một số sở, ngành, mặt trận và các Hội, đoàn thể của tỉnh cơ bản thống nhất với bố cục Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); đồng thời, có gần 20 lượt ý kiến góp ý đối với Dự thảo. Cụ thể, các ý kiến cho rằng cần làm rõ một số khái niệm: Nhà ở chung cư, nhà lưu trú công nhân, nhà ở riêng lẻ, nhà ở xã hội… Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng nên bỏ một số cụm từ không cần thiết như: Bỏ cụm từ “pháp luật có liên quan” tại khoản 6, điều 5 và bỏ các từ “có”, “chấp hành” tại điểm e, khoản 9, điều 5 của Dự thảo về các hành vi nghiêm cấm vì đương nhiên phải chấp hành theo Luật Nhà ở; bỏ điểm b, khoản 9 điều 5 vì các hành vi nghiêm cấm nêu ra tại điểm này chưa thật sự nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Cụ thể là gây thấm dột; gây tiếng ồn quá mức quy định; xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại không đúng quy định…

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung quy định về chất lượng, thời hạn sử dụng nhà ở chung cư, các biện pháp xử lý khi nhà ở chung cư hết thời hạn, các biện pháp đảm bảo an toàn tại nhà ở chung cư để không gây nguy hiểm cho người sử dụng; quy định xử lý đối với trường hợp cơi nới chung cư; các trường hợp không phải là chủ sở hữu hoặc không được chủ sở hữu uỷ quyền nhưng đứng ra giao dịch mua bán nhà ở; bổ sung vai trò giám sát của mặt trận các cấp đối với việc quản lý nhà ở.

Sau hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Gia Lai sẽ xem xét, tổng hợp các ý kiến tham gia của các đại biểu để báo cáo lên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm cơ sở trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khoá XV vào ngày 22-5 sắp tới.

NHẬT HÀO

Nguồn: Báo Gia Lai https://baogialai.com.vn/gop-y-du-thao-luat-nha-o-sua-doi-post237167.html

Phản ứng của bạn?

Bài viết liên quan

1 of 12