Nhận hoàn thiện sổ sách kế toán, đào tạo kế toán doanh nghiệp Nhận kê khai thuế, quyết toán thuế TNDN, TNCN, lập BCTC, hoàn thiện sổ sách cho doanh nghiệp, Tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán,gỡ rối sổ sách.

Đảm bảo sổ sách được lập theo đúng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn của NN, Tính toán trích nộp các khoản chi phí thuế thấp nhất,Hoàn thiện hồ sơ nhanh và chính xác, Bảo mật thông tin cho doanh nghiệp.

Mô tả công việc:

– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng, BC thuế TNDN hàng quý, BC thuế TNCN – Quyết toán thuế hàng năm

Lập BCTC năm

– Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo đúng chuẩn mực KTVN

– Gỡ rối sổ sách, tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán cho DN – Làm thủ tục, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vay…

– Tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán.

– Quyết toán thuế hàng năm

– Lập BCTC năm

– Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo đúng chuẩn mực KTVN

– Gỡ rối sổ sách, tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán cho DN

– Làm thủ tục, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vay..

– Tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán.

*Chú ý: nếu quý Doanh Nghiệp muốn chúng tôi hạch toán từ A–Z thì chúng tôi có phần mềm kế toán làm cho quý Doanh Nghiệp or chúng tôi Tư Vấn Quý Doanh Nghiệp Mua Phần Mền kế toán để Quản Lý, Cung cấp chữ ký số khai báo thuế qua mạng

Nguồn:Gia Lai

LEAVE A REPLY