Giá ứng dụng: 800.000 VND
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Khu vực quản trị
Quản lý doanh nghiệp
Quản lý ngành nghề kinh doanh
Quản lý lĩnh vực kinh doanh
Quản lý địa điểm
Cấu hình module
Khu vực site
Hiển thị danh sách doanh nghiệp
Xem chi tiết doanh nghiệp
Xem doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh
Xem doanh nghiệp theo địa điểm
Tìm kiếm doanh nghiệp
Thành viên
Quản lý thông tin doanh nghiệp của mình
Thêm doanh nghiệp

LEAVE A REPLY