Hàn lưỡi cưa vòng Gia Lai – Dịch vụ Hàn lưỡi cưa vòng Gia Lai.Lưỡi cưa thì hàn bằng vảy đồng chứ hàn mối hàn bằng thép rất không bền.

Khi lưỡi gãy, mài vát 2 mép ngay chỗ gãy thật mỏng như kiểu mài để nối dây đai dẹt, vệ sinh kỹ, cho vào giữa một lá đồng thau mỏng(vảy hàn, có nhiệt độ nóng chảy khá thấp, khoảng 800 độ), 2 bên là 2 mép đã mài vát, cho vào 2 bên 2 cục gia nhiệt (ngày xưa thủ công dùng cục đồng đỏ nung nóng đỏ lên), dùng ê tô kẹp chặt khối này lại(2 cục gia nhiệt, 2 mép vát lưỡi cưa, vảy đồng nằm giữa). Nhiệt từ 2 cục gia nhiệt sẽ làm chảy vảy đồng ra và liên kết 2 mép vát lại. Nếu làm thủ công thì thường 2-3 lần mới xong. Sau đó tháo ra kiểm tra và mài 2 bên lại nếu có phần lồi ra.

Nhận hàn nối lưỡi cưa vòng
Lưỡi cưa mới và lưỡi cưa cũ sửa lại
bảng giá mối hàn

LEAVE A REPLY