BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  1. Vị trí tuyển dụng và địa điểm làm việc

– Pleiku: Giao dịch viên, Nhân viên nghiệp vụ Bưu chính, Kế toán

– KTVC: Khai thác viên, Nhân viên nghiệp vụ Bưu chính, Lái xe phát Bưu phẩm, Nhân viên Kinh tế tổng hợp

– An khê: Giao dịch viên, Nhân viên nghiệp vụ Bưu chính, Nhân viên kinh doanh, Kế toán, Nhân viên Kinh tế tổng hợp

– Chư sê: Khai thác viên, Kế toán, Nhân viên Kinh tế tổng hợp

– Chưpưh: Giao dịch viên, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên Kinh tế tổng hợp

– Đăkđoa: Giao dịch viên, Nhân viên kinh doanh, Kế toán, Nhân viên Kinh tế tổng hợp

– Iagrai: Giao dịch viên, Khai thác viên, Kế toán, Nhân viên Kinh tế tổng hợp – Phú Thiện: Giao dịch viên, Nhân viên Kinh tế tổng hợp

– Ayunpa, Kôngchro: Giao dịch viên, Khai thác viên, Nhân viên Kinh tế tổng hợp

Xem thêm:

– Đăk Pơ, Iapa: Nhân viên Kinh tế tổng hợp

  1. Yêu cầu

* Đối với vị trí dự tuyển:

– Kế toán: Đại học chuyên ngành kế toán

– NV Kinh tế TH kiêm thủ quỹ, thủ kho: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

– Nhân viên kinh doanh, Giao dịch viên, Nhân viên nghiệp vụ Bưu chính: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành QTKD, Kinh tế… – Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A và chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

* Đối với Khai thác viên, Lái xe phát Bưu phẩm: Tốt nghiệp Sơ cấp trở lên; lái xe bằng lái xe B2 trở lên Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa phương có nhu cầu tuyển dụng và ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bưu điện.

Nguồn:Gia Lai

LEAVE A REPLY