Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 20 trang 116

(trang 116 sgk Lịch Sử 11): – Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?

Trả lời:

xem thêm : Lịch Sử 11

Tình hình nước ta sau năm 1867 có những điểm đáng chú ý:

Sau khi Pháp đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kì, tư tưởng chủ hòa trong triều đình thắng thế .

– Chính trị: triều Nguyễn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”.

– Kinh tế: ngày càng kiệt quệ.

– Xã hội: nhân dân bất bình, nổi dậy chống triều đình .

– Nhiều sĩ phu muốn canh tân đất nước nhưng đa phần các đề nghị cài cách không được thực hiện.

LEAVE A REPLY